قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها و خدمات شرکت توسعه و فناوری بهینه سازان 

ورود کاربران به وب‏‌سایت شرکت توسعه و فناوری بهینه سازان و هنگام استفاده از پروفایل شخصی، و سایر خدمات ارائه شده توسط شرکت توسعه و فناوری بهینه سازان  به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط، قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین از سوی کاربر است.
قوانین عمومی
توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های شرکت توسعه و فناوری بهینه سازان  منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مربوطه است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌ها تغییری ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است..